Cải tiến quy trình cho các kiểm soát truy cập sắp hết hạn trong Google Drive

Tháng 11 01, 2022


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể đặt quyền truy cập sắp hết hạn khi chia sẻ tệp trong My Drive. Bản cập nhật này cải thiện khả năng truy cập sắp hết hạn hiện hữu bằng cách cho phép người dùng thêm thời hạn tại thờii điểm chia sẻ, thay vì đặt quyền truy cập sắp hết hạn sau khi một người đã có quyền truy cập vào tệp. Ngoài ra, giờ đây người dùng có thể thêm quyền truy cập sắp hết hạn cho người chỉnh sửa, thay vì chỉ dành cho người xem và người bình luận.

xpiring Access in My Drive

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Bản cập nhật này giúp việc chia sẻ trên Google Workspace an toàn hơn bằng cách giúp người dùng dễ dàng chỉ định khi nào một cộng tác viên sẽ mất quyền truy cập vào một tệp cụ thể. Điều này đặc biệt hữu ích trong trường hợp người tạo hoặc người chỉnh sửa tệp biết sự cộng tác của họ với người khác là có giới hạn về thời gian. Với tính năng bảo mật này, người dùng không phải xóa danh sách kiểm soát quyền truy cập của tệp sau khi quá trình cộng tác kết thúc.

Thông tin chi tiết:

Người dùng cũng có thể đặt quyền truy cập vào tệp sắp hết hạn khi chia sẻ tệp trong My Drive trên Android vào cuối tháng 11.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và không thể tắt. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách đặt ngày hết hạn cho quyền truy cập tệp.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 31/10/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Education Standard và Nonprofits.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Education Fundamentals, Teaching and Learning Upgrade, Frontline, cũng như của G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech