Cải tiến tính năng nhập dữ liệu tự động trong Google Sheets

Tháng 11 29, 2023


Tính năng mới:

Bắt đầu từ hôm nay, tính năng Điền thông minh nâng cao trong Google Sheets sẽ được cung cấp cho khách hàng sử dụng tiện ích bổ sung Duet AI cho Google Workspace Enterprise. Tính năng này được xây dựng dựa trên Smart Fill trong Google Sheets, một tính năng mà Google đã giới thiệu vào năm 2020 nhằm phát hiện các mẫu giữa các cột và đề xuất dữ liệu cho các ô còn lại bằng Google’s Knowledge Graph. Gần đây hơn, Google đã ra mắt Giúp tôi sắp xếp trong trang tính, một tính năng Duet AI giúp khởi đầu thuận lợi trong việc tạo các kế hoạch và trình theo dõi có tính tổ chức cao.

 

Như đã thông báo trước đó, việc cung cấp tính năng Điền thông minh nâng cao sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm giúp người dùng dành ít thời gian hơn cho việc sắp xếp và phân tích dữ liệu thủ công trong Sheets. Khả năng này sử dụng AI để phát hiện xem có mối quan hệ nào giữa các nội dung ô hay không. Nếu tồn tại mối quan hệ, Sheets có thể đưa ra đề xuất theo ngữ cảnh dưới dạng các giá trị còn lại có thể chấp nhận. Khi người dùng nhấp để chấp nhận các giá trị được đề xuất, Sheets sẽ tự động điền.

Tính năng Điền thông minh nâng cao có thể nhận dạng và điền các mẫu như: phân loại cảm tính, kết hợp và tạo văn bản, trích xuất văn bản cụ thể, định dạng địa chỉ, cấu trúc số điện thoại và email, cô đọng văn bản, v.v….ví dụ: một nhà hàng có thể sắp xếp dữ liệu đánh giá và xếp hạng dễ dàng hơn với tính năng Điền thông minh nâng cao. Thay vì nhập dữ liệu theo cách thủ công, Sheets có thể phát hiện mẫu trong nội dung xếp hạng và đánh giá hiện có, đồng thời đề xuất giá trị cho các ô còn lại. Chỉ cần xem lại các đề xuất và chấp nhận chỉ bằng một cú nhấp chuột bằng cách sử dụng Điền thông minh nâng cao.

Điền thông minh nâng cao vào xếp hạng sao dựa trên cảm tính đánh giá

Các nhóm bán hàng cũng có thể sử dụng Điền thông minh nâng cao để dễ dàng sắp xếp các bước tiếp theo trong chu kỳ bán hàng. Thay vì trích xuất thủ công các bước tiếp theo từ một cột ghi chú chưa được định dạng, bạn có thể chấp nhận các bước tiếp theo được đề xuất mà Sheets sẽ cung cấp cho bạn dựa trên thông tin tài khoản được liệt kê trong các cột khác.

Văn bản gợi ý Smart Fill nâng cao để trích xuất từ một cột gồm các ô được điền

Hoặc, giả sử người dùng đã tổ chức một buổi gây quỹ và muốn tùy chỉnh lời cảm ơn dành cho các nhà tài trợ dựa trên hình thức quyên góp của họ. Thay vì viết từng ghi chú một, có thể nhanh chóng xem danh sách các tin nhắn cảm ơn được đề xuất mà Sheets tạo ra dựa trên mẫu của nhóm tin nhắn đầu tiên. Chỉ cần nhấp để chấp nhận các giá trị được đề xuất để có thể cảm ơn các nhà tài trợ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Tính năng điền thông minh nâng cao đề xuất điền để tiếp tục mẫu ghi chú cảm ơn

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Smart Fill nâng cao có thể giúp nhập và phân tích dữ liệu dễ dàng hơn. Hãy bắt đầu ngay hôm nay với  Duet AI for Google Workspace Enterprise

Thông tin chi tiết:

Tính năng này sẽ chỉ xuất hiện nếu mối quan hệ giữa các điểm dữ liệu tồn tại trong bảng tính.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Duet AI for Google Workspace Enterprise

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và chỉ xuất hiện khi Sheets có đề xuất cần thực hiện. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Điền thông minh nâng cao.

Thời gian triển khai:

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech