Cam kết về API lưu trữ, ngưng Realtime API

Tháng 2 28, 2018


Google đã ra mắt Google Realtime API vào năm 2013 để giúp các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng cộng tác sử dụng các mô hình dữ liệu dựa trên JSON quen thuộc, bỏ qua sự phức tạp của đồng bộ trong thời gian thực với API. Kể từ đó, Goole đã phát triển các giải pháp lưu trữ đám mây nhanh và linh hoạt khác như Google Cloud SQL và Google Cloud Firestore. Chính vì vậy, Google đã quyết định không sử dụng API Realtime để đẩy mạnh sử dụng những giải pháp mới và mạnh mẽ này.

Google đang đầu tư mạnh vào nền tảng Google Cloud, cũng như nền tảng phát triển dành cho thiết bị di động của Firebase - nhằm giúp các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng có thể mở rộng và hoàn thiện phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Mặc dù những giải pháp này không phải là tương tự trực tiếp với Drive Realtime API, nhưng Google tin rằng có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu của người dùng:

  • Google Cloud SQL: Dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý đầy đủ giúp dễ dàng thiết lập, duy trì, quản lý và quản lý các cơ sở dữ liệu PostgreSQL và MySQL liên quan trong ám mây.
  • Cơ sở dữ liệu Firebase Realtime: Cơ sở dữ liệu NoSQL được lưu trữ trên đám mây cho phép lưu trữ và đồng bộ dữ liệu giữa các người dùng trong thời gian thực.
  • Google Cloud Firestore: Gần đây Google đã công bố Cloud Firestore để giúp các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng đáp ứng hoạt động mà không phụ thuộc vào độ trễ mạng hoặc kết nối Internet. Trong trường hợp tìm hiểu thêm về Cơ sở Dữ liệu thời gian thực Firebase (Firebase Realtime Database) so với Cloud Firestore, vui lòng tham khảo tại đây.

Ứng dụng khách API Realtime hiện hữu sẽ tiếp tục hoạt động bình thường cho đến ngày 11/12/2018, nhưng Google không chấp nhận các ứng dụng khách mới của API kể từ hôm nay. Sau khi API ngừng hoạt động, để tạo thuận lợi cho việc di chuyển, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cơ chế cho các ứng dụng truy cập nội dung tài liệu như JSON.

Các khách hàng sử dụng API Realtime hiện tại sẽ tiếp tục hoạt động bình thường cho đến ngày 11-12-2018, nhưng Google không còn nhận các khách hàng mới của API. Sau khi API ngừng hoạt động, để tạo thuận lợi cho việc di chuyển, Google sẽ tiếp tục cung cấp cơ chế cho các ứng dụng truy cập nội dung tài liệu như JSON.

Thời hạn ngưng hỗ trợ cụ thể

Google biết các nhà phát triển và đối tác đã dựa vào Realtime API và di chuyển dữ liệu là vấn đề quan trọng nên hy vọng rằng tóm tắt dưới đây cho phép việc chuyển đổi thuận lợi.

  • 28/11/2017: API Realtime không còn khả dụng cho các dự án mới. *
  • 11/12/2018: Tài liệu API Realtime trở thành chỉ xem và không thể sửa đổi nội dung tài liệu.
  • 15/1/2019: API Realtime bị tắt, JSON xuất API vẫn khả dụng.

* Các dự án đã truy cập Realtime API trước ngày 28/11/2017 sẽ tiếp tục hoạt động như trước. Tất cả các dự án khác, bao gồm cả các dự án mới, sẽ bị chặn truy cập Realtime API.

Mẹo di chuyển dữ liệu

Ứng dụng sử dụng Realtime API sẽ cần phải di chuyển đến một kho dữ liệu khác. Hướng dẫn của Google cung cấp cách xuất dữ liệu tài liệu thời gian thực và cách thức dữ liệu đó có thể được nhập vào Google Cloud Firestore. Sau khi Realtime API bị tắt, Google sẽ tiếp tục cung cấp phương tiện để xuất nội dung tài liệu thời gian thực là JSON.

Thông tin bổ sung và hỗ trợ

Vui lòng đọc thêm về việc ngưng hỗ trợ Google Realtime API hoặc xem trang hỗ trợ để tìm thêm trợ giúp.

Nguồn: LVtech