Camera Huddly mang lại khả năng đóng khung liên tục cho bộ dụng cụ Google Meet Series One

Tháng 12 14, 2023


Tính năng mới:

Là một phần trong sáng kiến đưa khung hình thích ứng vào phòng họp Google Meet, Google thông báo rằng giờ đây người dùng có thể truy cập khả năng đóng khung liên tục của Huddly như một phần của bộ thiết bị phần cứng phòng họp Series One. Giải pháp đóng khung mới của Huddly liên tục điều chỉnh để bao gồm những người tham gia đến và rời khỏi phòng. Người tham gia cuộc họp có thể bật tính năng này trực tiếp từ bộ điều khiển cảm ứng. Việc sử dụng tính năng đóng khung Huddly giúp những người trong phòng họp luôn được quan sát dù họ ở đâu, để những người tham gia khác trong cuộc họp có thể nhìn thấy họ rõ hơn, từ đó tạo ra trải nghiệm hấp dẫn hơn.

Để hỗ trợ sự thay đổi này, Google đã:

  • Cập nhật thẻ điều khiển camera trên bộ điều khiển cảm ứng để hiển thị tất cả các tùy chọn khung hình có sẵn trong phòng họp và cho phép người dùng chuyển đổi.

  • Đã chuyển chế độ tự xem của máy ảnh từ thành phần điều khiển thủ công trên bộ điều khiển cảm ứng sang màn hình TV/màn hình để có vị trí tối ưu. Khi không gian cuộc họp ngày càng đa dạng hơn, màn hình hiển thị là giao diện phổ biến nhất, dễ tiếp cận nhất đối với tất cả những người tham gia cuộc họp.

  • Đã thay đổi nút “home” trong điều khiển thủ công thành “Đặt lại về mặc định”.

Chọn “Điều khiển camera” rồi chọn “Đóng khung bằng Huddly” để sử dụng tính năng này.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 11/12/2023

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace đang sử dụng bộ công cụ Google Meet Series One.

Nguồn: LVtech