Cập nhật ảnh đại diện: Ảnh người dùng hợp nhất và kiểm soát quản trị mới

Tháng 8 31, 2020


Tóm tắt:

Google đang thay đổi cách hiển thị ảnh hồ sơ người dùng trên các sản phẩm và dịch vụ, đồng thời cập nhật cách quản trị viên có thể quản lý những ảnh đó.

Năm ngoái, Google đã gỡ cài đặt ảnh trong Gmail cho phép người dùng đặt ảnh đại diện trong Gmail khác với Tài khoản Google. Bắt đầu từ hôm nay, những người dùng hiện có hai ảnh đại diện khác nhau sẽ được chuyển sang một ảnh đại diện duy nhất. Người dùng không cần thực hiện hành động nào, ảnh Tài khoản Google hiện tại sẽ trở thành ảnh đại diện duy nhất. Điều này sẽ đảm bảo người dùng được hiển thị và được công nhận nhất quán trên các sản phẩm và giao diện khác nhau.

Google cung cấp cho quản trị viên khả năng đặt ảnh hồ sơ Tài khoản Google cho người dùng. Quản trị viên có thể thêm, thay thế hoặc xóa ảnh hiện có cho người dùng thông qua Admin console hoặc thông qua Admin SDK Directory API

Ảnh đại diện Tài khoản Google đã đặt trước đó được lưu trong Kho lưu trữ album của người dùng, có tại get.google.com/albumarchive. Ảnh hồ sơ mới do người dùng hoặc quản trị viên đặt cũng sẽ được lưu trữ tại đây.

Lưu ý rằng nếu người dùng cập nhật ảnh, ảnh sẽ hiển thị với mọi người trên các sản phẩm của Google. Nếu quản trị viên thêm ảnh vào tài khoản của người dùng, ảnh đó sẽ chỉ hiển thị với người dùng trong tổ chức và người dùng bên ngoài có tương tác. Tìm hiểu thêm về những thông tin mà người khác có thể xem trên các dịch vụ của Google.

Làm thế nào để bắt đầu:

Ảnh Tài khoản Google của người dùng sẽ được sử dụng cho ảnh hồ sơ

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 25/8/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech