Cập nhật: App Maker sắp ra mắt dưới dạng dịch vụ bổ sung của G Suite

Tháng 6 11, 2018


Quản trị viên lưu ý!

Trong tháng 3 năm 2018, Google đã thông báo về việc phát hành rộng rãi App Maker cho những khách hàng đã mua G Suite Business, Enterprise và Education dưới dạng dịch vụ chính. Mặc dù vẫn đang nỗ lực nhằm đảm bảo App Maker sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn cao cần thiết cho một dịch vụ chính của G Suite, Google dự kiến sẽ phát hành sản phẩm này dưới dạng dịch vụ bổ sung vào ngày 14 tháng 6 năm 2018, để nhiều khách hàng khác có thể tận dụng các tính năng của sản phẩm.

Thông tin chi tiết chính:

  • Đối với khách hàng đã mua G Suite Business và Enterprise cũng như khách hàng đã mua G Suite cho giáo dục dành cho giáo dục đại học, App Maker sẽ BẬT khi khởi chạy theo mặc định, trừ khi quản trị viên chọn bật thủ công các dịch vụ mới.
  • Đối với khách hàng đã mua G Suite cho giáo dục dành cho trường học thuộc hệ thống K–12, App Maker sẽ TẮT khi khởi chạy theo mặc định. Quản trị viên cần phải bật dịch vụ này trong Admin console thì tổ chức mới có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ.
  • App Maker sẽ trở thành một dịch vụ bổ sung của G Suite dành cho miền, tuy nhiên dịch vụ này sẽ có cam kết mức dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật 24/7. Quản trị viên có thể thêm App Maker vào danh sách dịch vụ bổ sung của G Suite trong Admin console.
  • App Maker sẽ tuân thủ ISO (27001, 27017, 27018) và SOC (1, 2, 3).
  • App Maker đi kèm với tính năng hỗ trợ tích hợp sẵn dành cho Google Cloud SQL (yêu cầu phải đăng ký GCP), nhưng quản trị viên cũng có thể sử dụng cơ sở dữ liệu thuộc sở hữu. Sản phẩm này hỗ trợ nhiều dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý khác kết nối thông qua các API REST và JDBC.
  • App Maker sẽ cung cấp các tính năng hỗ trợ tiếp cận nhằm đáp ứng nhu cầu của tất cả người dùng của tổ chức.

Các bước tiếp theo:

Lưu ý theo dõi thông tin cập nhật G Suite để biết thêm thông tin về thời điểm ra mắt App Maker. Để tìm hiểu thêm về App Maker, vui lòng truy cập vào trang web App Maker.

Trân trọng!

 

LVtech