Cập nhật giao diện người dùng để quản lý email vùng cách ly

Tháng 8 17, 2022


Tóm tắt:

Trong những tuần tới, quản trị viên sẽ thấy giao diện người dùng mới khi sử dụng công cụ kiểm duyệt email. Bản cập nhật này sẽ mang lại trải nghiệm kiểm dịch email nội tuyến với các công cụ khác trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, giúp điều hướng và sử dụng trực quan hơn. Các vùng cách ly giúp giảm thiểu mất mát dữ liệu, bảo vệ thông tin bí mật và quản lý các tệp đính kèm tin nhắn.

Một số cải tiến quản trị viên sẽ nhận thấy:

  • Bảng điều khiển bên có thể thu gọn để lọc vùng cách ly

  • Chế độ xem bảng được phân trang hiển thị các vùng cách ly với các tên tùy chỉnh theo từng hàng

  • Tùy chọn để xem nội dung gốc, thô của một thư đã chọn để tham khảo dễ dàng hơn.

Các vùng cách ly có tên tùy chỉnh được hiển thị theo từng hàng

Xem nội dung gốc cho mỗi thư bị cách ly

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Có thể tìm thấy vùng cách ly trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên tại Ứng dụng > Google Workspace > Gmail > Quản lý vùng cách ly. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm.

  • Người dùng cuối: không tác động đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/8/2022. Việc phát hành sẽ hoàn tất trước ngày 14/9/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả các phiên bản Google Workspace, cũng như G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech