Cập nhật mới về Trang tổng quan Google Docs, Sheets, Slides, Drawings

Tháng 11 15, 2018


Google đã cải thiện Trang tổng quan hoạt động dễ dàng hơn trong Google Docs, Sheets, Slides, Drawings. Người dùng sẽ thấy biểu tượng Trang tổng quan hoạt động (mũi tên hướng lên trên) bên cạnh nút nhận xét ở góc trên bên phải của trang.

Nhấp vào biểu tượng để mở trang tổng quan, nơi có thể phân tích thống kê thời gian và điều chỉnh cài đặt bảo mật và tài liệu. Điều này cho phép người dùng truy cập nhanh vào thông tin Trang tổng quan hoạt động đang tìm kiếm. Di chuột qua biểu tượng cho phép xem thông tin mà người khác có thể thấy trong trang tổng quan Hoạt động.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Tính năng này đã khả dụng đối với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng trong hai tuần tới.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang mở rộng triển khai (có thể hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech