Cập nhật trực quan cho tìm kiếm trong Gmail

Tháng 7 07, 2021


Tóm tắt:

Google đang thực hiện hai bản cập nhật cho tìm kiếm trong Gmail:

  • Biểu tượng tìm kiếm nâng cao được cập nhật: có một biểu tượng được cập nhật để truy cập các tùy chọn tìm kiếm nâng cao và vị trí biểu tượng đã thay đổi (xem hình ảnh sau đây). Khi nhấp vào biểu tượng này, người dùng sẽ nhận được giao diện trực quan kết hợp các toán tử tìm kiếm nâng cao của Gmail để giúp tìm thấy các email cụ thể.

  • Cập nhật văn bản lời nhắc cho người dùng Gmail và Chat: nếu sử dụng Gmail và Google Chat, văn bản gợi ý trong hộp tìm kiếm giờ sẽ hiển thị "tìm kiếm tất cả các cuộc hội thoại". Nếu chỉ sử dụng Gmail, sẽ không có thay đổi nào và văn bản vẫn hiển thị "tìm kiếm thư".

Không có bản cập nhật cho bất kỳ chức năng nào đối với lần cải tiến này, đó chỉ là bản cập nhật giao diện người dùng.

Google đang cập nhật biểu tượng tìm kiếm nâng cao trong Gmail

Tìm kiếm nâng cao giúp sử dụng các toán tử tìm kiếm nâng cao của Gmail

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 21/6/2021. Hy vọng bản cập nhật này sẽ được triển khai đầy đủ vào cuối tháng 7/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech