Cập nhật ứng dụng G Suite cho thiết bị di động và máy tính trước ngày 12/8/2020 để đảm bảo được tiếp tục hoạt động

Tháng 7 13, 2020


Tóm tắt

Năm 2018, Google đã bắt đầu thực hiện các thay đổi đối với cơ sở hạ tầng dịch vụ và API để cải thiện hiệu suất và bảo mật. Do những thay đổi này, một số phiên bản cũ hơn của ứng dụng G Suite trên máy tính và thiết bị di động có thể ngừng hoạt động vào ngày 12/8/2020. Đặc biệt, các phiên bản được phát hành trước tháng 12/2018 có thể bị ảnh hưởng.

Để đảm bảo quy trình làm việc không bị gián đoạn, người dùng nên cập nhật các ứng dụng Google sau đây lên các phiên bản mới nhất càng sớm càng tốt:

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: khuyến khích người dùng nâng cấp ứng dụng. Nếu quản trị viên triển khai Drive File Stream cho tổ chức, hãy đảm bảo sử dụng phiên bản mới nhất.
  • Người dùng cuối: nâng cấp các ứng dụng được liệt kê ở trên lên phiên bản mới nhất càng sớm càng tốt.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 12/8/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Việc này ảnh hưởng đối với tất cả khách hàng G Suite và người dùng tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech