Cấp quyền truy cập trực tiếp vào tập tin Drive từ Gmail

Tháng 11 04, 2020


Tóm tắt:

Google đã tạo điều kiện cho việc quản lý các yêu cầu truy cập vào tập tin Drive dễ dàng hơn bằng cách gửi các dynamic email cho phép phản hồi yêu cầu mà không cần rời khỏi Gmail.

Khi một ai đó yêu cầu quyền truy cập vào tập tin Drive, người dùng sẽ nhận được email kèm theo yêu cầu truy cập. Giờ đây, người dùng Gmail sẽ có thể quản lý yêu cầu đó trực tiếp từ email mà không cầnrời khỏi Gmail. Cụ thể, người dùng sẽ nhận được một dynamic email cho phép xem xét yêu cầu, chọn cấp độ truy cập (ví dụ: chỉnh sửa, nhận xét hoặc xem) và cấp quyền truy cập trực tiếp từ email.

Trước đây, người dùng phải mở tài liệu trong một thẻ mới hoặc ứng dụng để quản lý yêu cầu truy cập. Dynamic email sẽ giúp việc quản lý các yêu cầu này và kiểm soát quyền truy cập vào tập tin nhanh chóng và đơn giản hơn. Tính năng này khả dụng đối với người dùng Gmail trên web, trên Android và iOS.

Lưu ý rằng mục địa chỉ gửi các email yêu cầu quyền truy cập “từ” sẽ thay đổi với lần khởi chạy này thành từ drive-shares-dm-noreply@google.com.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/10/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với G Suite Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education, Enterprise for Education, Nonprofits và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech