Cấu hình tổng đài tự động chuyển tiếp để thực hiện cuộc gọi dễ dàng hơn

Tháng 8 14, 2019


Tính năng mới:

Giờ đây, tổng đài Google Voice tự động có thể được định cấu hình để chuyển các cuộc gọi đến một người có Google Voice ngoài số điện thoại.

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Để hướng người gọi đến đúng người trong tổ chức, quản trị viên có thể thiết lập hệ thống trình đơn trong Google Voice. Tổng đài tự động này cho phép người gọi chọn tùy chọn bằng cách nhấn phím trên điện thoại. Ví dụ: quản trị viên có thể thiết lập một trình đơn có nội dung như “Để hỗ trợ, nhấn 1. Để bán hàng, nhấn 2. Để nói chuyện với một nhà điều hành, hãy nhấn 0”.

Với thay đổi này, giờ đây quản trị viên có thể hướng người gọi đến một người dùng cụ thể mà không cần phải tra cứu số người dùng đó khi thiết lập chuyển tiếp trong Admin console.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Trong Admin console, chọn Ứng dụng > G Suite > Google Voice và thao tác theo các bước trong Trung tâm trợ giúp.
    • Hãy chắc chắn chọn “Người dùng” bên dưới “Loại chuyển tiếp”. Ở đây, quản trị viên có thể nhập địa chỉ email của người dùng.

  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Thông tin bổ sung:

Tùy chọn chuyển sang số điện thoại vẫn khả dụng nếu quản trị viên muốn cài đặt.

Liên kết hữu ích: 

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 8/8/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 8/8/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với người dùng Google Voice Enterprise. 

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này được TẮT theo mặc định.

Nguồn: LVtech