Chặn các ứng dụng truy cập dữ liệu G Suite với kiểm soát truy cập ứng dụng

Tháng 8 07, 2020


Tính năng mới:

Năm ngoái, Google đã ra mắt kiểm soát truy cập ứng dụng để giúp tất cả khách hàng của G Suite và Cloud Identity kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu G Suite thông qua OAuth 2.0 bởi các ứng dụng thuộc sở hữu của bên thứ ba và tên miền. Giờ đây, Google đang cải thiện kiểm soát này bằng cách cho phép quản trị viên chặn các ứng dụng truy cập vào bất kỳ phạm vi OAuth 2.0 nào. Điều này giúp khách hàng dễ dàng nhanh chóng hạn chế các ứng dụng được xem như có rủi ro cao hoặc bị xâm phạm.

Nếu đã bị chặn, ứng dụng đó sẽ không thể truy cập bất kỳ dữ liệu nào từ các dịch vụ của Google. Và sẽ bị chặn cho dù ứng dụng hoạt động trên iOS, Android hay web. Nếu cố gắng cấp quyền cho ứng dụng, người dùng sẽ thấy hiển thị thông báo lỗi cấp quyền. Quản trị viên có thể tùy chỉnh thông báo lỗi này.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

G Suite có một hệ sinh thái nhà phát triển mạnh mẽ, với hàng ngàn ứng dụng khả dụng thông qua G Suite Marketplace trực tiếp đến với khách hàng và khung API phong phú cho phép khách hàng phát triển các ứng dụng tùy chỉnh. Tuy nhiên, không phải tất cả các ứng dụng đều tuân thủ chính sách bảo mật của khách hàng doanh nghiệp, vì vậy khách hàng và đối tác kiểm soát đánh giá để quản lý các ứng dụng của bên thứ ba truy cập dữ liệu của G Suite.

Trước đây, quản trị viên có thể tin tưởng hoặc giới hạn quyền truy cập các ứng dụng cụ thể. Bây giờ, Google đã hợp lý hóa việc này để giúp quản lý hàng ngàn ứng dụng tiềm năng dễ dàng hơn và giúp quản trị viên nhanh chóng chặn ứng dụng hơn khi cần. Bằng cách thêm tùy chọn chặn ứng dụng, quản trị viên có thể bảo vệ dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả khi ứng dụng bị xâm phạm hoặc có rủi ro cao.

Bây giờ quản trị viên có thể chặn quyền truy cập ứng dụng vào phạm vi OAuth 2.0 thông qua Admin console

Ứng dụng hiện có thể được xem như tin cậy, bị giới hạn hoặc bị chặn.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 21/7/2020.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech