Chất lượng Full HD cho cuộc họp nhóm trong Google Meet

Tháng 10 12, 2023


Tính năng mới:

Đầu năm nay, Google đã công bố độ phân giải video 1080p cho cuộc gọi Google Meet 1:1. Hôm nay, Google đang mở rộng 1080p cho các cuộc họp có ba người tham gia trở lên. Độ phân giải này khả dụng trên web khi sử dụng máy tính có camera 1080p. Độ phân giải 1080p bị tắt theo mặc định — người dùng có camera 1080p sẽ được nhắc bật tùy chọn độ phân giải cao hơn trước khi tham gia cuộc họp hoặc có thể bật hoặc tắt tùy chọn này thông qua menu cài đặt.

Lưu ý rằng 1080p chỉ được gửi khi một hoặc nhiều người dùng đang ghim người dùng hỗ trợ 1080p trên màn hình đủ lớn để hiển thị nguồn cấp dữ liệu video 1080p. Trong những trường hợp cụ thể đó, sẽ cần có thêm băng thông để có thể gửi video 1080p – Meet sẽ tự động điều chỉnh độ phân giải nếu thiết bị bị hạn chế về băng thông.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này được TẮT theo mặc định và người dùng có thể bật. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật 1080p trong Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: Đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Starter, Enterprise Plus, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade và Workspace Individual.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech