Chế độ cài đặt mặc định mới để người quản lý nội dung sửa đổi bộ nhớ dùng chung sẽ ra mắt vào tháng 2/2023

Tháng 12 09, 2022


Tính năng mới:

Vào năm 2018, Google đã ra mắt vai trò người quản lý nội dung, giúp việc quản lý tệp trong bộ nhớ dùng chung trở nên dễ dàng hơn. Hiện tại, người quản lý nội dung có khả năng chỉnh sửa, sắp xếp lại và xóa nội dung của bộ nhớ dùng chung, nhưng không thể chia sẻ thư mục trong bộ nhớ dùng chung.

Bắt đầu từ hôm nay, quản trị viên sẽ thấy một tùy chọn cài đặt bộ nhớ dùng chung mới có thể bật hoặc tắt để cung cấp cho người quản lý nội dung khả năng chia sẻ thư mục trong bộ nhớ dùng chung.

Vào tháng 2/2023, tất cả người quản lý nội dung sẽ có khả năng chia sẻ thư mục theo mặc định. Nếu muốn tắt tính năng này đối với người dùng cuối, hãy tắt cài đặt ngay bây giờ.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Cho phép người quản lý nội dung chia sẻ thư mục là một tính năng được yêu cầu cao sẽ giúp các tổ chức quản lý tốt hơn quyền truy cập vào dữ liệu.

Thông tin chi tiết:

Google sẽ cung cấp bản cập nhật vào tháng 2/2023 cùng với thông tin thời gian chính xác mà tất cả người quản lý nội dung sẽ có khả năng chia sẻ thư mục theo mặc định.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Cài đặt này hiện đang BẬT theo mặc định. Để tắt cài đặt để người quản lý nội dung chia sẻ thư mục, hãy chuyển đến phần "Cài đặt chia sẻ" trong phần Drive and Docs của Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > "Tạo bộ nhớ dùng chung" > thay đổi cài đặt "Cho phép người quản lý nội dung chia sẻ thư mục" TẮT

   • Lưu ý: nếu được bật, người quản lý nội dung sẽ có thể chia sẻ thư mục kể từ tháng 2/2023.

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý bộ nhớ dùng chung với tư cách quản trị viên.

 • Người dùng cuối: nếu được quản trị viên bật, thì người quản lý nội dung có thể chia sẻ thư mục kể từ tháng 2/2023. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về bộ nhớ dùng chung.

Thời gian triển khai:

Quản trị viên

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 8/12/2022.

Cài đặt của người dùng cuối

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ tháng 2/2023

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade và Nonprofits, cũng như các khách hàng cũ G Suite Business.

 • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Starter, Frontline, G Suite Basic cũ.

 • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech