Chế độ nền tối khả dụng đối với Calendar và Keep trên Android

Tháng 6 03, 2019


Tính năng mới:
Google Calendar và Keep hiện hỗ trợ chế độ nền tối trên Android.

Chế độ nền tối trên Google Calendar

Chế độ nền tối trên Google Keep

Ảnh hưởng: người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Chế độ nền tối là một tính năng phổ biến mà người dùng thường xuyên yêu cầu. Chế độ này tạo trải nghiệm xem tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu bằng cách giảm độ sáng.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.
 • Người dùng cuối:
  • Calendar
   • Bật chế độ Tối bằng cách: Cài đặt > Chung > Chủ đề.
  • Keep
   • Bật  chế độ Tối bằng cách: Cài đặt > Bật Chế độ nền tối.

Thông tin bổ sung

Cả ứng dụng Calendar và Keep cần phải được cập nhật lên phiên bản mới nhất để có thể sử dụng tính năng này.

Calendar

Chế độ nền tối cho Calendar sẽ được hỗ trợ trên các thiết bị Android N+ (tức là Nougat và các bản phát hành gần đây hơn).

Người dùng Android Q có thể cài đặt HĐH ở chế độ nền tối, có nghĩa là Calendar và tất cả các ứng dụng khác sẽ ở chế độ nền tối theo mặc định. Nếu không cài đặt HĐH ở chế độ nền Tối, người dùng có thể bật chế độ nền tối trong cài đặt Calendar (như đã hướng dẫn ở trên).

Đối với các thiết bị phiên bản trước Android-Q, người dùng sẽ có thể định cấu hình Calendar để chuyển sang chế độ nền tối khi thiết bị chuyển sang chế độ tiết kiệm pin.

Keep

Chế độ màu tối cho Keep sẽ được hỗ trợ trên các thiết bị Android L-P. Đối với các thiết bị này, chế độ nền tối có thể được bật từ cài đặt Keep (xem bên trên).

Đối với thiết bị Android Q, chế độ nền tối sẽ được bật theo mặc định nếu HĐH được đặt thành chế độ nền tối. Hoặc có thể được kích hoạt trong cài đặt Keep (như đã hướng dẫn ở trên).

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Calendar: đang triển khai dần (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 16/5/2019.
 • Keep: đang triển khai dần (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 20/5/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

 • Calendar:
  • Đối với Android N - P, tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được bật trong cài đặt Calendar (như đã hướng dẫn ở trên).
  • Đối với Android Q, tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định khi HĐH được đặt thành chế độ nền tối hoặc có thể được bật trong cài đặt Calendar (như đã hướng dẫn ở trên).
 • Keep:
  • Đối với Android L - P, tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được bật trong Cài đặt Keep (như đã hướng dẫn ở trên).
  • Đối với Android Q, tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định khi HĐH được đặt thành chế độ nền tối hoặc có thể được bật trong cài đặt Keep (như đã hướng dẫn ở trên).

Nguồn: LVtech