Chế độ xem tích hợp mới cho các tính năng của Gmail, Google Meet, Google Chat và Spaces

Tháng 2 03, 2022


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu một chế độ xem mới, được tích hợp cho Gmail, giúp người dùng dễ dàng di chuyển giữa các ứng dụng quan trọng như Gmail, Chat và Meet tại một vị trí thống nhất.

Google sẽ giới thiệu trải nghiệm mới này theo dòng thời gian sau:

Bắt đầu từ ngày 8/2/2022:

 • Người dùng có thể chọn tham gia để thử nghiệm trải nghiệm mới, cho phép dùng thử và làm quen dần. Người dùng có thể hoàn nguyên về Gmail cổ điển thông qua cài đặt.

 • Google sẽ chia sẻ bản cập nhật trên Workspace Updates Blog, cùng với nội dung trong Trung tâm trợ giúp, sau khi quá trình triển khai bắt đầu.

Đến tháng 4 năm 2022:

 • Người dùng chưa chọn tham gia sẽ bắt đầu thấy trải nghiệm mới theo mặc định, nhưng có thể hoàn nguyên về Gmail cổ điển thông qua cài đặt.

Đến cuối quý 2 năm 2022:

 • Đây sẽ trở thành trải nghiệm tiêu chuẩn cho Gmail, không có tùy chọn hoàn nguyên.

 • Đồng thời, người dùng cũng sẽ bắt đầu thấy trải nghiệm điều hướng được sắp xếp hợp lý mới trên web (mail.google.com/chat).

 • Lưu ý quan trọng: điều này cũng có nghĩa là người dùng sẽ không có tùy chọn định cấu hình Chat để hiển thị ở phía bên phải của Gmail.

 

Google sẽ chia sẻ thêm thông tin về thời gian chính xác của các giai đoạn này trên Workspace Updates blog.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Khi được bật, trình đơn điều hướng mới cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa hộp thư đến, các cuộc trò chuyện quan trọng và tham gia các cuộc họp mà không cần phải chuyển đổi giữa các thẻ hoặc mở một cửa sổ mới.

Bong bóng thông báo giúp người dùng dễ dàng nắm được thông tin cần chú ý ngay lập tức. Khi làm việc trong Chat và Spaces, người dùng có thể xem danh sách đầy đủ các cuộc trò chuyện và Spaces trong một màn hình, giúp điều hướng và tham gia dễ dàng hơn.

Khi làm việc trong hộp thư đến, người dùng sẽ có thể xem đầy đủ các tùy chọn Thư và Nhãn hiện có trong Gmail hiện nay.

Trong những tháng tới, người dùng cũng sẽ thấy kết quả email và trò chuyện khi sử dụng thanh tìm kiếm, giúp dễ dàng tìm đúng nhu cầu hơn bằng cách loại bỏ nhu cầu tìm kiếm trong một sản phẩm cụ thể.

Hy vọng trải nghiệm mới này giúp người dùng dễ dàng nắm bắt cốt lõi quan trọng và hoàn thành công việc nhanh hơn ở một địa điểm tập trung duy nhất. Hơn nữa, điều này sẽ giúp giảm nhu cầu chuyển đổi giữa các ứng dụng, cửa sổ hoặc thẻ khác nhau.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối: tính năng này sẽ TẮT theo mặc định và người dùng có thể bật tính năng này từ cài đặt Gmail.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/2/2022.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng bắt đầu từ ngày 22/2/2022.

Lưu ý: Google sẽ chia sẻ bản cập nhật trên Workspace Updates Blog, cùng với nội dung trong Trung tâm trợ giúp, sau khi quá trình triển khai bắt đầu.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

 • Không khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace Essentials.

Nguồn: LVtech