Chèn các hộp văn bản có thể thu gọn vào Google Sites mới

Tháng 11 14, 2019


Tóm tắt: 

Trình chỉnh sửa hiện có thể chèn các hộp văn bản thu gọn vào Google Sites mới giúp người xem trang web có thể nhấp để mở rộng nội dung. Các hộp văn bản có thể thu gọn giúp cô đọng các khối văn bản lớn, như nội dung trên các trang Câu hỏi thường gặp hoặc Trung tâm trợ giúp, cho phép người xem trang web nhanh chóng điều hướng đến thông tin phù hợp nhất.


Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng các hộp văn bản có thể thu gọn trong Google Sites, vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 5/11//2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 5/11/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định.

Nguồn: LVtech