Chèn hình ảnh vào các ô trong Google Sheets trở nên dễ dàng hơn

Tháng 3 30, 2019


Những thay đổi: Google đã làm cho đơn giản hơn để thêm hình ảnh bên trong các ô trong Google Sheets. Trước đây, chỉ có thể chèn hình ảnh được lưu trữ công khai vào một ô bằng hàm IMAGE.

Giờ đây, người dùng có thể chèn bất kỳ hình ảnh nào, như những hình ảnh được lưu trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động vào một ô bằng cách sử dụng hàm IMAGE hoặc tùy chọn mới được tìm thấy trong trình đơn Chèn ( Insert).

Ảnh hưởng: người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:  tính năng này sẽ hữu ích cho nhiều tác vụ như:

 • Thêm hóa đơn vào bảng tính theo dõi chi phí.
 • Thêm biểu tượng vào thư viện biểu tượng.
 • Thêm logo để xây dựng thương hiệu tốt hơn trong phần tài nguyên.
 • Thêm hình ảnh sản phẩm vào danh sách hàng tồn kho, và nhiều hơn nữa.

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên: không yêu cầu hành động.

Người dùng cuối: có thể thêm hình ảnh trực tiếp vào các ô theo hai cách:

Trên máy tính

 • Sử dụng hàm IMAGE ()
 • Trình đơn ở đầu Trang tính: Chèn > Hình ảnh > Hình ảnh trong ô
  • Chọn hình ảnh từ Drive hoặc tải lên.

Trên thiết bị di động

 • Chạm một lần vào một ô để chọn.
 • Chạm vào “+” ở phía trên cùng màn hình > Hình ảnh > Hình ảnh trong ô
 • Chọn một hình ảnh.

Chi tiết bổ sung

Người dùng có thể có nhiều ô chứa hình ảnh trong Sheets, nhưng lưu ý rằng hiện tại chỉ có một hình ảnh trên mỗi ô.

Hình ảnh bên trong các ô sẽ được liên kết với một hàng và di chuyển cùng với dữ liệu. Vì vậy, nếu người dùng di chuyển các hàng, lọc hoặc sắp xếp các hàng, hình ảnh sẽ di chuyển với nội dung trong hàng, không giống như trước đây khi hình ảnh nằm trên lưới.

Sử dụng các công cụ định dạng và căn chỉnh, người dùng có thể ghim hình ảnh vào một góc cụ thể của ô hoặc đặt căn chỉnh tùy thích. Theo mặc định, hình ảnh sẽ căn chỉnh ở góc dưới phía bên trái của ô.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 19/3/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 19/3/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng cho tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech