Chỉ định vai trò quản trị viên cho các nhóm cụ thể

Tháng 4 19, 2023


Tính năng mới:

Thay đổi quy mô và bảo mật phương pháp kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) trên Workspace bằng cách tận dụng khả năng mới để phân công vai trò cho các nhóm. Giờ đây, quản trị viên có thể chỉ định vai trò quản trị cho các nhóm thay vì từng người dùng. Ví dụ: có thể chỉ định vai trò quản trị viên dịch vụ cho một nhóm hiện có chứa tất cả quản trị viên CNTT trong tổ chức.

 

Hiện tại, giới hạn 500 lần chỉ định vai trò— vì các nhóm có thể chứa số lượng thành viên không giới hạn, điều này giúp quản trị viên linh hoạt hơn trong việc quản lý các vai trò khi cần. Điều này đặc biệt hữu ích cho các tổ chức lớn hơn, cho phép giảm bớt các nhiệm vụ vai trò của mình mà không vượt quá giới hạn.

 

Ngoài ra, các vai trò được gán cho các nhóm sẽ tự động phản ánh những thay đổi về tư cách thành viên cơ bản của nhóm. Điều này cho phép quản trị viên quản lý việc chỉ định vai trò ở cấp thực thể cao hơn so với việc thêm/xóa từng người dùng cuối để duy trì các đặc quyền được cập nhật.

 

 

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã khả dụng

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ

  • Khả dụng cho khách hàng Cloud Identity Premium

Nguồn: LVtech