Chín ứng dụng của bên thứ ba được thêm vào danh mục ứng dụng SSO tích hợp G Suite

Tháng 2 28, 2018


Với Đăng nhập một lần (SSO), người dùng có thể truy cập tất cả các ứng dụng đám mây dành cho doanh nghiệp, bao gồm Admin console. Google hỗ trợ hai chuẩn SSO phổ biến nhất, OpenID Connect và SAML và có hơn 800 ứng dụng có hỗ trợ SSO được tích hợp trước trong danh mục ứng dụng của bên thứ ba.

Google đang thêm tích hợp SAML cho 9 ứng dụng sau: Dashlane, Docebo, Front, InVision, IT Glue, Pivotal Tracker, Sumo Logic, SurveyMonkey và Zoom.

Người dùng có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các ứng dụng được tích hợp sẵn, cũng như hướng dẫn cài đặt trong Trung tâm trợ giúp.

Lưu ý rằng ngoài các ứng dụng SAML được tích hợp sẵn, G Suite cũng hỗ trợ cài đặt "Tuỳ chỉnh Ứng dụng SAML", có nghĩa là quản trị viên có thể cài đặt bất kỳ ứng dụng của bên thứ ba nào hỗ trợ SAML. Ưu điểm là cài đặt dễ dàng hơn. Quản trị viên có thể tìm hiểu thêm về cài đặt Tuỳ chỉnh Ứng dụng SAML trong bài viết này.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Đã khả dụng với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ khả dụng vào ngày 12/12/2017.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (có thể lâu hơn 3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech