Chỉnh sửa chi tiết Google Task trực tiếp trên web

Tháng 4 28, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể thêm thông tin bổ sung vào các nhiệm vụ cá nhân mà không cần mở hộp thoại "Chi tiết". Hy vọng thay đổi này giúp người dùng thêm mô tả, chỉ định ngày giờ và sắp xếp công việc nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về các tác vụ chỉnh sửa trên web.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/4/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech