Chỉnh sửa và định dạng dữ liệu trong Google Sheets trên Android

Tháng 2 28, 2018


Người dùng có thể thêm dữ liệu vào bảng tính và có thể chỉnh sửa, định dạng cho các cột và dữ liệu.

Chỉnh sửa dữ liệu trong một cột

 1. Mở một trang tính trong ứng dụng Google Sheets.
 2. Trong bảng tính, hãy nhấp đúp vào ô cần chỉnh sửa.
 3. Nhập dữ liệu.
 4. Tùy chọn: Để định dạng văn bản, chạm và giữ văn bản, sau đó chọn một tùy chọn.
 5. Khi hoàn tất, chạm Done

Hoàn tác hoặc lặp lại hành động

Để hoàn tác hoặc lặp lại hành động cuối cùng trong khi chỉnh sửa hoặc định dạng dữ liệu, đi đến phía trên cùng của màn hình và chọn:

 • Hoàn tác .
 • Redo .

Định dạng một hoặc nhiều ô hơn

  1. Mở một trang tính trong ứng dụng Google Sheets.
  2. Nhấp vào một ô,  sau đó kéo đánh dấu màu xanh đến các ô lân cận cần chọn.
  3. Chạm Định dạng (Format) .
  4. Trong thẻ “Văn bản ("Text"), chọn một tùy chọn để định dạng văn bản.
   • In đậm
   • In nghiêng

 • Gạch chân

  • Gạch giữa chữ
  • Căn trái
  • Căn giữa
  • Căn phải Right
  • Căn đầu trang (theo chiều dọc)
  • Căn giữa (theo chiều dọc)
  •  Căn dưới cùng (theo chiều dọc)
  • Kích thước, màu sắc và kiểu văn bản
  • Xoay văn bản
 1. Trong thẻ "Ô" (“Cell”), chọn một tùy chọn để định dạng
  • Màu nền
  • Đường viền
   • Đường viền ô
   • Kiểu đường viền
   • Màu viền
  • Hợp nhất các ô
 2. Chạm vào bất kỳ nơi nào trong trang tính để lưu các thay đổi.

Nguồn: LVtech