Chỉnh sửa và định dạng dữ liệu trong Google Sheets trên máy tính

Tháng 2 28, 2018


Người dùng có thể thêm dữ liệu vào bảng tính và có thể chỉnh sửa, định dạng cho các cột và dữ liệu.

Chỉnh sửa dữ liệu trong một cột

 1. Mở một trang tính trong Google Sheets.
 2. Trong bảng tính, hãy nhấp đúp vào ô cần chỉnh sửa.
 3. Nhập dữ liệu.
 4. Tùy chọn: để thêm một dòng khác trong ô, nhấp ⌘ + Enter trên Mac hoặc  Ctrl + Enter trên Windows.
 5. Khi hoàn tất, nhấp Enter.

Định dạng một hoặc nhiều ô

 1. Mở một trang tính trong Google Sheets.
 2. Nhấp vào ô, sau đó kéo chuột qua các ô ở gần muốn chọn hoặc giữ trên Mac hoặc  Ctrl trên Windows và chọn các ô khác
 3. Để định dạng văn bản hoặc số trong ô, hãy sử dụng các tùy chọn trong thanh công cụ ở trên cùng.

Định dạng dữ liệu

Dưới đây là một số tùy chọn để định dạng ô hoặc văn bản. Có thể tìm thấy các tùy chọn này trên tài liệu.

   • Hủy bỏ
   • Thao tác lại
   • In đậm
   • In nghiêng

 • Gạch chân

  • Gạch giữa chữ
  • Thay đổi kích thước chữ hoặc phông chữ
  • Thay đổi màu văn bản
  • Thay đổi màu của ô
   • Màu đơn
   • Màu xen kẽ
  • Thay đổi ranh giới ô
   • Thay đổi màu đường viền
   • Biên độ biên
  • Hợp nhất các ô
  • Thay đổi liên kết ngang văn bản
  • Thay đổi liên kết văn bản theo chiều dọc
  • Xoay văn bản trong một ô
  • Bao bọc văn bản trong một ô

Để định dạng một phần của văn bản hoặc nội dung trong một ô, nhấp đúp vào ô, chọn nội dung cần định dạng, sau đó chọn một tuỳ chọn định dạng.

Nguồn: LVtech