Cho phép khám phá và chia sẻ Spaces trong Google Chat

Tháng 3 28, 2022


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể tạo không gian trong Google Chat - nơi có thể chia sẻ với những người khác trong tổ chức để tham gia qua liên kết.

Cập nhật quyền truy cập của không gian cho mọi người trong tổ chức khi tạo không gian mới

Sao chép nhanh một liên kết để chia sẻ với những người khác

Dễ dàng tham gia một không gian mới với một liên kết được chia sẻ

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Với lần ra mắt này, Spaces không còn bị giới hạn chỉ với những người được thêm vào cuộc trò chuyện. Bản cập nhật này cho phép tạo các cuộc trò chuyện theo chủ đề có thể được chia sẻ rộng rãi hơn trong một tổ chức. Điều này có thể đặc biệt hữu ích cho các không gian được định hướng xung quanh:

  • Chia sẻ kiến thức rộng rãi với những người khác, bao gồm thảo luận nhóm, hướng dẫn cách làm và cơ hội tư vấn.

  • Cập nhật về tổ chức và chính sách.

  • Các tình huống cần nhanh chóng tiếp cận những người quan tâm hoặc những người có chuyên môn liên quan, chẳng hạn như để điều tra sự cố ngừng hoạt động.

  • Các chủ đề văn hóa và xã hội được quan tâm, như đọc sách, thể thao hoặc nấu ăn.

Hy vọng tính năng này giúp việc chia sẻ thông tin, xây dựng cộng đồng và thúc đẩy thảo luận trong tổ chức trở nên dễ dàng hơn.

Thông tin chi tiết:

Định cấu hình không gian để có thể chia sẻ

Người dùng chỉ có thể cho phép một không gian có thể chia sẻ được trong một tổ chức khi tạo. Tại thời điểm này, người dùng không thể bật tính năng khám phá cho các không gian hiện có và chia sẻ những không gian hiện có này qua liên kết.

Quyền truy cập vào một không gian có thể chia sẻ

Lưu ý rằng người dùng bên ngoài tổ chức sẽ không thể tham gia một vào không gian như vậy, ngay cả với liên kết được chia sẻ.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/03/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech