Cho phép người dùng báo cáo các tin nhắn không phù hợp để xem xét

Tháng 5 26, 2023


Tính năng mới:

Đối với một số khách hàng Google Workspace, quản trị viên có thể bật tính năng báo cáo nội dung cho người dùng Google Chat. Sau khi người dùng đã gắn cờ một tin nhắn, quản trị viên có thể tìm thêm thông tin về sự cố trong Security Investigation Tool và quyết định xem có cần thực hiện thêm hành động hay không. Tính năng này khả dụng đối với Google Chat trên web và thiết bị di động.

Quản trị viên có thể bật báo cáo nội dung cho tin nhắn 1:1, tin nhắn theo nhóm hoặc tin nhắn trong Space và chọn những danh mục báo cáo khả dụng cho người dùng, chẳng hạn như hành vi quấy rối hoặc thô lỗ, thông tin nhạy cảm, v.v. Quản trị viên cũng có thể tùy chỉnh ngôn ngữ trong hộp thoại báo cáo để hướng dẫn người dùng về các bước tiếp theo sau khi gửi báo cáo.

Khi bật báo cáo nội dung, quản trị viên có thể chọn danh mục báo cáo sẽ hiển thị đối với người dùng và loại báo cáo nội dung cuộc hội thoại

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Cộng tác hiệu quả tại nơi làm việc hiện đại đòi hỏi người dùng phải có cảm giác an toàn về mặt tâm lý và các biện pháp bảo vệ phù hợp đối với dữ liệu kinh doanh nhạy cảm. Báo cáo nội dung trong Google Chat cho phép người dùng có cơ hội báo cáo các tin nhắn không phù hợp để xem xét. Điều này có thể bao gồm mọi thứ từ nội dung gây khó chịu , phân biệt đối xử hoặc rõ ràng, dữ liệu nhạy cảm không nên chia sẻ (cá nhân hoặc độc quyền), v.v. Điều này rất quan trọng đối với khách hàng của chúng tôi, đặc biệt là những khách hàng của các tổ chức lớn hơn và trong các ngành được quản lý, để tránh lạm dụng tiềm ẩn và sử dụng Chat không phù hợp trong tổ chức.

 

Ngoài ra, quản trị viên có thể sử dụng Security Investigation Tool Administrator để quyết định xem có cần tạo các quy tắc bảo vệ dữ liệu để chủ động ngăn các thư tương tự được chia sẻ trong tương lai hay không.

Trong Công cụ truy vấn bảo mật, quản trị viên có thể tìm kiếm các tin nhắn được báo cáo, xem thông tin hội thoại bổ sung và xem bản chép lại cuộc trò chuyện để biết thêm ngữ cảnh

Cùng với các nội dung cập nhật gần đây như quản lý Sapce trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên, tính năng này sẽ giúp quản trị viên quản lý Chat trong toàn tổ chức.

Làm thế nào để bắt đầu: