Cho phép người dùng Google Calendar đặt tài nguyên Microsoft Exchange

Tháng 1 22, 2019


Những thay đổi mới:

Giờ đây, quản trị viên có thể cho phép người dùng Google Calendar đặt tài nguyên lịch Microsoft Exchange, chẳng hạn như phòng họp, khi họ lên lịch cuộc họp.

Ảnh hưởng: Quản trị viên và người dùng cuối.

Vì sao sử dụng:

Google biết rằng một số quản trị viên quản lý đồng thời người dùng Google Calendar và Microsoft Exchange trong các tổ chức. Năm ngoái, Google đã thêm khả năng chia sẻ thông tin rảnh / bận giữa những người dùng trong hai môi trường này. Với lần cải tiến này, giờ đây người dùng lịch có thể dễ dàng đặt bất kỳ tài nguyên nào được lưu trữ trong Exchange.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: để kích hoạt đặt phòng Exchange trong Admin console, vui lòng làm theo các hướng dẫn sau.
  • Người dùng cuối: một khi tính năng này được bật, người dùng Calendar sẽ thấy cả tài nguyên Google Calendar và Exchange được hiển thị dưới dạng tùy chọn có thể đặt được.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 17/1/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 17/1/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả các phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể bật theo cấp tên miền.

Nguồn: LVtech