Chọn các khu vực lưu trữ dữ liệu

Tháng 7 27, 2018


Các trung tâm dữ liệu phân tán trên toàn cầu của Google giúp giảm độ trễ cho các tổ chức đa quốc gia và bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp/tổ chức với chức năng sao lưu dự phòng. Tuy nhiên, một số tổ chức có yêu cầu xung về nơi dữ liệu được lưu trữ và Google cam kết đáp ứng nhu cầu này. Là bước đầu tiên hướng tới cam kết đó, Google có thể giúp khách hàng G Suite Enterprise, G Suite BusinessG Suite Enterprise for Education chỉ định khu vực trong đó dữ liệu chính cho các ứng dụng G Suite được chọn được lưu trữ trên toàn cầu (phần còn lại trừ Hoa Kỳ và Châu Âu), ở Hoa Kỳ hoặc ở châu Âu.

Thiết lập khu vực dữ liệu G Suite

Việc thiết lập khu vực dữ liệu khá nhanh chóng và dễ dàng. Không có yêu cầu về số chỗ tối thiểu, quản trị viên có thể thay đổi vị trí của dữ liệu được bảo vệ bất kỳ lúc nào và mọi chuyển động dữ liệu được hoàn thành trong vòng vài tháng. Ngoài ra, quản trị viên có thể chỉ định nhiều đơn vị tổ chức (OUs) đến một khu vực dữ liệu như mong muốn và có thể đặt nhiều khu vực cho cùng một miền.

Vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp để biết hướng dẫn về cách thiết lập vùng dữ liệu G Suite.

Quản lý khu vực dữ liệu của doanh nghiệp/tổ chức

Google giúp quản trị viên dễ dàng quản lý vùng dữ liệu trên cơ sở liên tục. Ví dụ: khi chủ sở hữu tập tin thay đổi hoặc chuyển sang OU khác, Google sẽ tự động di chuyển dữ liệu tương ứng — không ảnh hưởng đến tính khả dụng của tập tin đối với cộng tác viên (ví dụ: không có thời gian chết, không có giới hạn truy cập chỉ đọc, v.v.). Tương tự, nếu người dùng mới tham gia doanh nghiệp/tổ chức, dữ liệu sẽ tự động được đặt dựa trên chính sách của OU cụ thể. Cuối cùng, như là một phần hỗ trợ bổ sung, Google cung cấp cho quản trị viên cập nhật thông tin chi tiết về trạng thái di chuyển dữ liệu để có thể nắm bắt được mọi thay đổi đã thực hiện.

Dữ liệu G Suite ẩn chứa trong các khu vực dữ liệu

Khi khởi chạy, quản trị viên có thể chỉ định vùng dữ liệu chính trong các dịch vụ G Suite sau: Gmail, Lịch, Drive, Trò chuyện trong Hangouts, Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày và Vault. Theo thời gian, Google sẽ thêm hỗ trợ cho nội dung và dịch vụ bổ sung.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng với các phiên bản G Suite Enterprise, G Suite BusinessG Suite Enterprise for Education.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech