Chọn tùy hội nghị video trên Jamboard trước ngày 30/6/2019

Tháng 5 30, 2019


Tính năng mới:

Bắt đầu từ ngày 13/5/2019, người dùng có thể chọn kích hoạt hoặc không kích hoạt trải nghiệm hội nghị truyền hình Jamboard nâng cao với Hangouts Meet trên các thiết bị Jamboard. Nếu người dùng không định cấu hình để bật hoặc tắt tính năng này trước ngày 30/6/2019, thì bảng sẽ được bật tự động. Trải nghiệm được cải thiện thay thế tính năng “Kết nối hội nghị” hiện tại:

 • Thêm hội nghị truyền hình toàn màn hình vào Jamboards: Jamboard sẽ sử dụng Hangouts Meet để có trải nghiệm hội nghị truyền hình tốt hơn.
 • Kết nối với Calendar: Ghép với tài nguyên lịch trong Admin console hỗ trợ việc đặt tài nguyên và dễ dàng bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp trực tiếp từ bảng.

Đối với Jamboard trong phòng lớn hoặc không gian mở, người dùng nên thiết lập Jamboard với các thiết bị ngoại vi để cung cấp chất lượng âm thanh tốt nhất. Xem lại các đề xuất triển khai và thông tin sau đây để đảm bảo cung cấp cho người dùng trải nghiệm tốt nhất.

Ảnh hưởng: quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Hội nghị truyền hình Jamboard nâng cao sẽ sử dụng Hangouts Meet để mở rộng cách sử dụng Jamboards. Giờ đây, người dùng có thể có một cuộc gọi hội nghị video, một phiên hợp tác trên Jamboard hoặc cả hai cùng một lúc. Cụ thể, Meet on Jamboard sẽ:

 • Thêm hội nghị truyền hình toàn màn hình khi muốn nói chuyện với người tham gia cuộc họp.
 • Giúp dễ dàng chuyển đổi giữa hội nghị truyền hình và chia sẻ bảng.
 • Cải thiện việc chia sẻ màn hình từ các thiết bị khác lên Jamboard để có thể trình bày trước cuộc họp.
 • Cho phép ghép nối Jamboard với tài nguyên lịch để dễ dàng bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp trực tiếp từ bảng.

Làm thế nào để bắt đầu

Quản trị viên: xem lại các đề xuất triển khaibật hoặc tắt nâng cấp trên bảng.

Người dùng cuối: nếu được bật, hãy xem cách sử dụng Meet trên Jamboards.

Thông tin bổ sung:

Chọn bật tính năng này trên Jamboards trước ngày 30/6/2019

Trước ngày 30/6/2019, quản trị viên nên chọn sử dụng cấu hình nào cho mỗi Jamboard và đảm bảo rằng Jamboard được triển khai theo đúng chính sách trong tổ chức để có trải nghiệm cuộc họp video tối ưu (khuyến nghị triển khai).

 • Nếu bật hội nghị truyền hình toàn màn hình, tính năng này sẽ được bật ngay lập tức trên bảng.
 • Nếu tắt, tính năng sẽ không được bật, nhưng có thể được bật bất cứ lúc nào trong tương lai.
 • Nếu quyết định ghép nối Jamboard với thiết bị phần cứng Hangouts Meet, quản trị viên sẽ có thể sử dụng cả Jamboard và phần cứng Hangouts Meet trong cùng một phòng hội nghị.

Để chọn tham gia cập nhật hội nghị truyền hình trên Jamboard, vui lòng đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị và kích hoạt nâng cấp thủ công. Nếu không có tùy chọn nào được chọn trước ngày 30/6/2019, tất cả các bảng hiện không được ghép nối với thiết bị Hangouts Meet sẽ được tự động nâng cấp.

Bật hoặc tắt tính năng bất cứ lúc nào

Quản trị viên có thể bật hoặc tắt hội nghị truyền hình hoặc thay đổi cài đặt ghép nối cho Jamboard bất cứ lúc nào. Nếu chọn tắt tính năng nâng cấp, quản trị viên vẫn có thể bật bất cứ lúc nào để triển khai tính năng này trong tương lai.


Liên kết hữu ích

Đề xuất triển khai để cài đặt phòng họp

Quản trị viên: Cài đặt Jamboards cho các cuộc họp video

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: quyền kiểm soát của quản trị viên khả dụng bắt đầu từ ngày 13/5/2019. Nếu được bật, tính năng này khả dụng bắt đầu từ ngày 13/5/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: quyền kiểm soát của quản trị viên khả dụng bắt đầu từ ngày 13/5/2019. Nếu được bật, tính năng này khả dụng bắt đầu từ ngày 13/5/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

 • Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định bắt đầu từ ngày 30/6/2019. Quản trị viên có thể bật hoặc tắt tính năng này cho mỗi Jamboard bất cứ lúc nào.

Nguồn: LVtech