Chủ đề tối hiện khả dụng đối với Google Chat trên Android và iOS

Tháng 8 14, 2020


Tóm tắt:

Google đã cải tiến Google Chat trên Android và iOS với hỗ trợ chủ đề tối. Chủ đề tối là một tính năng phổ biến mà người dùng thường xuyên yêu cầu. Tính năng này tạo ra trải nghiệm xem tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu bằng cách giảm độ sáng.

Chủ đề tối trên Google Chat

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát dành cho quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ tự động tôn trọng cài đặt hệ thống Android. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt chủ đề tối cho thiết bị iOS.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 29/7/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite.

Nguồn: LVtech