Chữ ký điện tử hiện đã được phổ biến công khai cho người đăng ký Google Workspace Individual

Tháng 12 12, 2023


Tính năng mới:

Đầu năm nay, Google đã giới thiệu eSignature cho Docs và Drive ở phiên bản beta. Hiện nay, eSignature dành cho Docs và Drive sẽ được triển khai rộng rãi cho tất cả khách hàng Workspace Individual.

 • Yêu cầu chữ ký, xem trạng thái chữ ký đang chờ xử lý và tìm các hợp đồng đã hoàn thành.

 • Ký hợp đồng chính thức trực tiếp trong Google Drive, loại bỏ nhu cầu chuyển đổi ứng dụng hoặc tab.

 • Tạo bản sao của bất kỳ hợp đồng cụ thể nào để có thể sử dụng làm mẫu và bắt đầu nhiều yêu cầu Chữ ký điện tử.

Kể từ thông báo gần đây nhất, Google đã mở rộng chức năng để bao gồm các tính năng sau:

 • Dấu vết kiểm tra: tất cả các hợp đồng đã hoàn thành sẽ tự động chứa báo cáo dấu vết kiểm tra.

 • Nhiều người ký: khả năng yêu cầu chữ ký từ nhiều người dùng.

 • Người dùng không phải Gmail: khả năng yêu cầu Chữ ký điện tử từ người dùng không phải Gmail.

 • Bắt đầu chữ ký điện tử trên PDF (beta): khả năng bắt đầu chữ ký điện tử trên các tệp PDF được lưu trữ trong Drive.

 

Google cũng sẽ giới thiệu thêm nhiều tính năng cho Chữ ký điện tử trong vài tháng tới, bao gồm:

 • Mẫu PDF: khả năng dễ dàng sử dụng lại tệp PDF làm mẫu hợp đồng.

 • Trường văn bản tùy chỉnh: khả năng yêu cầu người ký thêm thông tin liên quan (ví dụ: chức danh công việc, địa chỉ email) vào hợp đồng.

Thông tin chi tiết:

Một số phiên bản Google Workspace chọn lọc (xem phần “Tính khả dụng” bên dưới) có thể áp dụng cho chữ ký điện tử thử nghiệm beta bằng cách sử dụng biểu mẫu này. Google sẽ chấp nhận đơn đăng ký beta cho đến ngày 18/12/2023.

Tính năng này sẽ khả dụng như một phần của bản beta, bao gồm quyền truy cập vào bố cục email tùy chỉnh mới trong Gmail. Những bố cục email mới này cho phép người dùng tùy chỉnh các mẫu hiện có, sử dụng lại bố cục tùy chỉnh trong nhiều chiến dịch email hoặc tạo bố cục hoàn toàn mới từ đầu. Sau khi đăng ký bản beta, người dùng sẽ thấy chữ ký điện tử và các tính năng mới của Gmail trong những tuần tới.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/12/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với người đăng ký Google Workspace Individual.

 • Đủ điều kiện tham gia phiên bản beta: Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Education Plus và Nonprofit.

Nguồn: LVtech