Chức năng bổ sung cho trình chỉnh sửa tập lệnh môi trường tích hợp (IDE) cho Apps Script

Tháng 4 18, 2022


Tính năng mới:

Vào tháng 12/2020, Google đã công bố thiết kế lại Môi trường tích hợp (IDE) cho Google Apps Script. Trải nghiệm phát triển hiện đại và đơn giản hóa giúp nhanh chóng và dễ dàng hơn việc xây dựng các giải pháp để các ứng dụng Google Workspace trở nên hữu ích hơn cho tổ chức.

Hiện Google đang thêm một số tính năng mới vào IDE để giúp đạt được chức năng ngang bằng với trải nghiệm IDE cũ. Các tính năng này là:

  • Thuộc tính tập lệnh

  • Kiểm tra tiện ích bổ sung

  • Cài đặt múi giờ

  • Rhino Debugging

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và lập trình viên.

Tại sao quan trọng:

Apps Script là một nền tảng phát triển ứng dụng nhanh chóng giúp tạo các giải pháp kinh doanh tùy chỉnh tích hợp với Google Workspace và giúp tăng sức mạnh của các ứng dụng bao gồm Calendar, Docs, Drive, Gmail, Sheets, and Slides một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Lần ra mắt này đảm bảo người dùng Apps Script có thể sử dụng các tính năng cũ trong môi trường mới:

  • Thuộc tính tập lệnh: cho phép lưu trữ dữ liệu đơn giản trong các cặp khóa-giá trị trong phạm vi một tập lệnh. Thuộc tính tập lệnh thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu cấu hình của nhà phát triển. IDE mới hiện đã tích hợp giao diện chỉnh sửa, xóa và tạo tối đa 50 thuộc tính tập lệnh mới.

  • Kiểm tra tiện ích bổ sung: cho phép các nhà phát triển tiện ích kiểm tra tiện ích bổ sung trước khi xuất bản rộng rãi.

  • Cài đặt múi giờ: cho phép cập nhật múi giờ của tập lệnh và các lần thực thi.

  • Rhino Debugging: thêm khả năng gỡ lỗi các chương trình con Rhino trên trình gỡ lỗi V8 mà không cần di chuyển sang V8. Nếu mã không tương thích với V8, người dùng sẽ nhận được thông báo cảnh báo.

Hy vọng những tính năng bổ sung này cho phép tạo ra các giải pháp và tích hợp cho các ứng dụng Google Workspace nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13/4/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech