Chương trình đánh giá bảo mật mới đối với các ứng dụng trên G Suite Marketplace

Tháng 4 23, 2019


Những thay đổi mới:

Google bắt đầu chương trình đánh giá bảo mật G Suite Marketplace (GSM), cho phép các nhà phát triển tùy chọn đăng ký ứng dụng GSM của họ để được xem xét bởi một công ty bảo mật của bên thứ ba. Đánh giá bao gồm kiểm tra mức độ thâm nhập, đánh giá việc triển khai, chính sách và thủ tục. Các ứng dụng vượt qua đánh giá bảo mật sẽ hiển thị huy hiệu bảo mật trên danh sách Marketplace.

Người dùng có thể nhận thấy:

  • Huy hiệu “đánh giá bảo mật” trên dánh sách Marketplace.
  • Huy hiệu “đánh giá bảo mật” trên các trang chi tiết ứng dụng.
  • Phần “đánh giá bảo mật” trên trang chi tiết ứng dụng.

Google hiện đang mở chương trình để các nhà phát triển đăng ký, vui lòng theo dõi trang tin G Suite để cập nhật liên tục về chương trình. Tìm hiểu thêm về chương trình đánh giá an toàn tại đây.

Ảnh hưởng: quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Với việc nêu bật các ứng dụng đã được đánh giá đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật nhất định, hy vọng người dùng sẽ dễ dàng tìm thấy các ứng dụng có thể đáp ứng các chính sách cụ thể của tổ chức. Điều này có nghĩa là quản trị viên có thể nhanh chóng xác định và đánh giá các ứng dụng có thể đưa vào danh sách trắng cho người dùng để giúp hoạt động hiệu quả trong công việc.

Làm thế nào  để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Tìm hiểu thêm về chương trình và tham khảo tại đây.
  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Google hiện đang mở chương trình để các nhà phát triển đăng ký.

Huy hiệu “đánh giá bảo mật” sẽ cho biết các ứng dụng đã vượt qua đánh giá

Nguồn: LVtech