Chuyển đổi tất cả khách hàng G Suite từ Hangouts cổ điển sang Hangouts Meet

Tháng 6 19, 2018


Vào tháng 3/2017, Google đã ra mắt Hangouts Meet, thế hệ tiếp theo trong các cuộc họp video doanh nghiệp. Sau khi tiếp nhận phản hồi từ khách hàng sử dụng Meet, bắt đầu từ ngày 29/5/2018, Google sẽ bật Hangouts Meet cho tất cả các miền G Suite đã tự động nâng cấp theo lịch trình khuyến nghị của Google. Điều này có nghĩa là tất cả sự kiện Google Calendar mới được tạo sẽ chứa chi tiết cuộc họp video Meet. Các cuộc họp được tạo trước đó sẽ không bị ảnh hưởng đối với thay đổi này.

Quản trị viên có thể nhận thấy những thay đổi này sẽ có hiệu lực trong tháng sau. Nếu bất kỳ lúc nào quản trị viên quyết định muốn người dùng lên lịch cuộc họp mới bằng Hangouts cổ điển thay vì Meet trong thời gian chuyển đổi này, quản trị có thể thực hiện trong Admin console: Ứng dụng > G Suite > Google Hangouts > Cài đặt cuộc họp (Apps > G Suite > Google Hangouts > Meet Settings) và bỏ chọn “Trải nghiệm cuộc họp mới” (New meeting experience).

Ngoài ra, để đảm bảo sự chuyển đổi liền mạch, Google đã thêm khả năng tương thích của Meet với Firefox (bắt đầu từ phiên bản 60). Không giống như Hangouts cổ điển, Meet sử dụng giao thức WebRTC gốc, vì vậy không yêu cầu bất kỳ bản tải xuống hoặc plugin nào khi sử dụng Meet trong Firefox.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang mở rộng triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech