Chuyển màn hình và đặt tùy chọn thời gian nâng cao cho bản trình bày trong Google Slides

Tháng 9 03, 2019


Cập nhật (28/9/2019): Do gặp phải sự cố không mong muốn về tính năng vòng lặp và thời gian tự động nên Google đã tạm ngưng các tính năng này và sẽ thông tin chi tiết về việc cập nhật triển khai đối với các tên miền sử dụng Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ ngay khi các tính này khả dụng.

Tóm tắt:

Google thêm hai tính năng mới trong chế độ Trình chiếu giúp người dùng kiểm soát và tùy chỉnh bản trình bày tốt hơn:

Phím tắt để chuyển sang màn hình trống

Sử dụng các phím tắt mới, người dùng có thể thay đổi thành màn hình toàn màu trắng hoặc đen trong khi trình bày. Điều này có thể hữu ích khi muốn tạm dừng một bản trình bày để trả lời một câu hỏi hoặc tiếp tục thảo luận mà không có bất kỳ tài liệu nào trên màn hình.

Trong khi trình bày, hãy nhấp vào phím “B” để chuyển màn hình thành màu đen hoặc “W” để chuyển màn hình thành màu trắng. Người dùng có thể tiếp tục trình bày bằng cách sử dụng bất kỳ thao tác nào trên bàn phím hoặc với chuột. Để xem thêm các phím tắt cho Google Slides, hãy xem bài viết trong Trung tâm trợ giúp.

Tùy chọn nâng cao thời gian lặp và tự động đối với bài trình bày

Các tùy chọn mới cho phép cài đặt nâng cao thời gian tự động trong chế độ trình bày và chế độ lặp. Người dùng có thể truy cập các tùy chọn này bằng cách nhấp vào Cài đặt (biểu tượng bánh răng) trong thanh điều hướng bản trình bày. Cài đặt sẽ được áp dụng một khi nhấp vào “Trình bày” và bắt đầu bản trình bày.

Với các cài đặt này, người dùng có thể dễ dàng đặt bản trình bày thành vòng lặp, rất hữu ích khi trình bày tại một hội nghị hoặc để hiển thị thông tin ở các gian hàng trưng bày sản phẩm. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Trung tâm trợ giúp.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15  ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 27/8/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 10/9/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech