Chuyển tất cả các lớp sang Google Classroom với Classwork Page vào tháng 9

Tháng 8 13, 2019


Tính năng mới:

Năm ngoái, Google đã giới thiệu một phiên bản mới của Lớp học cung cấp các tính năng bổ sung, bao gồm trang Classwork để giúp giáo viên tổ chức các bài tập tốt hơn. Các lớp mới được tạo tự động bao gồm trang Classwork, với tùy chọn cho người dạy hoàn nguyên các lớp trở lại phiên bản Classroom mà không cần Classwork.

Phiên bản trước của Classroom (không có trang Classwork) sẽ không được hỗ trợ và sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4/9/2019. Điều này có nghĩa là các lớp mới sẽ được tạo bằng phiên bản Classroom bao gồm trang Classwork sẽ không còn tùy chọn trở lại phiên bản không có Classwork. Ngoài ra, tất cả các lớp vẫn sử dụng phiên bản trước sẽ được tự động chuyển đổi thành phiên bản mới của Classroom bao gồm trang Classwork vào ngày 4/9/2019.

Tại sao điều này quan trọng

Bất kỳ tài liệu nào tồn tại trong trang Cài đặt lớp học sẽ không được chuyển sang, tuy nhiên giáo viên có thể tạo cùng trải nghiệm trong Classroom mới bằng cách thêm các tài nguyên tương tự vào trang Classwork. Lưu ý rằng người dùng vẫn có thể truy cập các tài nguyên này, ngoại trừ các liên kết đến nội dung YouTube, thông qua Google Drive.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: giáo viên sẽ được thông báo về sự thay đổi này thông qua các thông báo trong sản phẩm bắt đầu từ tháng 8, nhưng quản trị viên cũng nên chuẩn bị đối với việc cập nhật này.
  • Người dùng cuối: giáo viên nên thêm bất kỳ tài nguyên nào đã tồn tại trước đó trên trang Cài đặt lớp học trong phiên bản gốc của Classroom vào trang Classwork trong phiên bản mới của Classroom.

Thông tin bổ sung:

Để biết thêm thông tin và tài nguyên về Google Classroom dành cho giáo viên, hãy xem Trung tâm trợ giúpTrung tâm giáo viên. Giáo viên cũng có thể xem video này về cách tạo tài nguyên trong trang Classwork bằng cách sử dụng các chủ đề.

Nguồn: LVtech