Cố định hình ảnh ở một vị trí nhất định trên một trang trong Google Docs

Tháng 3 12, 2020


Tóm tắt:

Trong Google Docs, giờ đây người dùng có thể đặt một hình ảnh ở một nơi cố định, đảm bảo hình ảnh ở một vị trí nhất định trên trang và không bị gián đoạn bởi văn bản và các yếu tố khác.

Google cũng đã thêm một thanh bên mới, nơi người dùng có thể nhanh chóng truy cập các tùy chọn định dạng hình ảnh khác, chẳng hạn như kích thước, xoay và cài đặt độ sáng và độ tương phản.

Làm thế nào để bắt đầu

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định. Để định vị một hình ảnh liên quan đến một trang, chọn hình ảnh và từ thanh trình đơn bên dưới, chọn “Vị trí sửa chữa trên trang”. Để mở “Tùy chọn hình ảnh” của thanh bên, hãy chọn trình đơn “Thêm” (ba chấm), chọn “ Tùy chọn hình ảnh”. Để tìm hiểu thêm về định dạng hình ảnh trong Google Docs, hãy xem bài viết này trong Trung tâm trợ giúp.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/03/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30/3/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech