Công cụ bổ trợ Hangouts Meet khả dụng trên Microsoft Outlook

Tháng 10 25, 2018


Google đã trình làng công cụ trợ Hangouts Meet cho Microsoft Outlook để giúp người dùng Outlook lên lịch cuộc họp. Công cụ này cho phép người dùng tạo một cuộc họp video Meet mới trong sự kiện hoặc email Outlook. Chỉ cần cài đặt công cụ bổ trợ này và nhấp vào biểu tượng Meet để tự động chèn chi tiết hội nghị truyền hình và thông tin về cách tham gia sự kiện.

Công cụ này cũng giống như plugin Hangouts Outlook trước đó.

Hãy xem Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cuộc họp video Meet vào các sự kiện Outlook, bao gồm hướng dẫn tải xuống công cụ bổ trợ.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech