Công cụ truy vấn trong trung tâm bảo mật G Suite hiện đã khả dụng

Tháng 10 06, 2018


Google đã giới thiệu công cụ truy vấn trong Chương trình thử nghiệm sớm (EAP) vào tháng 7/2018 và hiện đang cung cấp công cụ này khả dụng phổ biến (GA). Điều này sẽ giúp quản trị viên G Suite và chuyên gia phân tích bảo mật xác định, phân loại và khắc phục các mối đe dọa bảo mật trong tổ chức. Công cụ này được xây dựng trên các khả năng hiện hữu trong trung tâm bảo mật để giúp dành cho quản trị viên:

  • Xác định các vấn đề bảo mật trong miền bằng cách sử dụng khả năng tìm kiếm nâng cao.
  • Phân loại các mối đe dọa nhắm mục tiêu vào người dùng, thiết bị hoặc dữ liệu.
  • Thực hiện hành động hàng loạt để hạn chế việc lây lan và tác động của các mối đe dọa.


Từ thông báo EAP, Google đã nỗ lực không ngừng bằng cách sử dụng phản hồi từ người dùng để cải thiện sản phẩm. Do đó, bản phát hành lần này sẽ có các tính năng chính mới sau đây:

  • Tăng cường bảo mật để ngăn chặn rủi ro nội bộ - Bây giờ người dùng có thể yêu cầu quản trị viên thứ hai xác minh các hành động trong công cụ truy vấn.
  • Khả năng hiển thị chi tiết hơn trong khi điều tra sự cố - Phân tích tiêu đề email cho phép xem các thuộc tính quan trọng và đường dẫn phân phối cho email. Google  cũng đã thêm khả năng hiển thị vào cài đặt Team Drive và khả năng sửa đổi quyền truy cập trực tiếp từ công cụ.
  • Giao diện được đơn giản hóa - Với tính năng gợi ý theo nhu cầu của người dùng, email và tên từ tổ chức sẽ được tự động hoàn tất khi nhập thông số vào công cụ truy vấn.

Hy vọng rằng công cụ truy vấn giúp quản lý bảo mật dữ liệu của tổ chức. Vui lòng xem Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin về các công cụ khả dụng cung cấp khả năng hiển thị các vấn đề bảo mật trong miền.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Chỉ khả dụng đới với phiên bản G Suite EnterpriseEnterprise for Education.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech