Cộng tác an toàn trên các tệp được mã hóa phía máy khách

Tháng 6 21, 2024


Tính năng mới:

Google đang mở rộng tính năng chia sẻ với khách truy cập, một tính năng cung cấp sự cộng tác an toàn, dựa trên mã pin với mọi người đối với dữ liệu nhạy cảm, để bao gồm các tệp được mã hóa phía máy khách. Điều này cho phép người dùng cộng tác một cách an toàn với các đối tác bên ngoài trên các tệp Google Drive, Docs, Sheets, Slides nhạy cảm, đồng thời duy trì tính bảo mật của thông tin bằng khả năng kiểm soát chi tiết các khóa mã hóa, xác minh danh tính và quyền của người dùng.

External users can now securely collaborate on client-side encrypted files

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ:  đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 20/6/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace 

    • Enterprise Plus Education Standard và Plus.

Nguồn: LVtech