Connected Sheets cho Looker hiện khả dụng cho tất cả các phiên bản do Looker lưu trữ

Tháng 3 28, 2023


Tính năng mới:

Vào năm 2020, Google đã giới thiệu Connected Sheets trên Google Sheets để giúp người dùng phân tích, trực quan hóa và chia sẻ hàng tỷ hàng dữ liệu từ bảng tính. Kể từ đó, Google đã thực hiện nhiều cải tiến cho tính năng này, bao gồm cả thông báo gần đây rằng giờ đây người dùng có thể khám phá các phiên bản Looker được lưu trữ trên Google Cloud bằng cách sử dụng Connected Sheets.

Hôm nay, Google đang mở rộng vấn đề này bằng cách cung cấp các Connected Sheets cho các phiên bản Looker được lưu trữ trên các nhà cung cấp dịch vụ Cloud không phải của Google như AWS và Azure.

Connected Sheets for Looker now available for all Looker-hosted instances

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

 • Người dùng cuối:

  • Nếu tính năng này được bật bởi quản trị viên, hãy làm theo các bước sau để khám phá dữ liệu Looker bằng Connected Sheets

   • Trong Google Sheets, điều hướng đến “Dữ liệu” > “Trình kết nối dữ liệu” > “Kết nối với Looker” > nhập URL của phiên bản Looker, ví dụ: https://example.looker.com. Sau đó, sẽ cần cấp quyền cho Trang tính truy cập dữ liệu Looker. Sau khi kết nối với Khám phá, người dùng có thể xem dữ liệu khả dụng và tiếp tục phân tích trong Google Sheets.

   • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Connected Sheets cho Looker.

Thời gian triển khai:

 • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade, Frontline và Nonprofits.

 • Không khả dụng đối với khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

 • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech