Cung cấp hình nền Google Meet tùy chỉnh cho người dùng

Tháng 3 15, 2023


Tính năng mới:

Google đã nhận phản hồi từ người dùng rằng việc có hình nền phù hợp với nguyên tắc thương hiệu là điều quan trọng để đánh bóng hình ảnh trong các cuộc họp quan trọng. Giờ đây, quản trị viên hiện có thể cung cấp một bộ hình ảnh cho tính năng thay thế nền trong Google Meet. Điều này sẽ cho phép người dùng dễ dàng chọn một hình ảnh thể hiện đúng thương hiệu và phong cách cụ thể của công ty.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách cho phép người dùng thay đổi hình nền và hiệu ứng đặc biệt. Cụ thể, vui lòng tham khảo hướng dẫn “Thiết lập hình ảnh tùy chỉnh” và “Đặt quyền truy cập hình ảnh” để đảm bảo người dùng có thể sử dụng hình nền tùy chỉnh.

  • Người dùng cuối: khi tính năng này được bật bởi quản trị viên, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thay đổi nền trong Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai, bắt đầu từ ngày 14/3/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

Lưu ý: xem bài viết trong Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách đặt quyền truy cập hình ảnh đúng cách để người dùng có thể sử dụng hình nền tùy chỉnh.

Nguồn: LVtech