Cuộc họp định kỳ trong Calendar sẽ đươc chuyển đến Hangouts Meet

Tháng 3 18, 2019


Những thay đổi mới: Là một phần của quá trình chuyển đổi từ Hangouts cổ điển sang Hangouts Meet mà Google đã thông báo năm ngoái, giờ đây Google sẽ bắt đầu di chuyển cuộc gọi video cho các sự kiện định kỳ trong Lịch từ Hangouts cổ điển sang Hangous Meet. Trước đây, Google đã thực hiện thay đổi để các sự kiện mới được lên lịch trong Calendar sẽ sử dụng Meet. Thay đổi này là để cập nhật các sự kiện đã được lên lịch trước đó trong Calendar.

Ảnh hưởng: người dùng cuối.

Tại sao sử dụng: Google đã xây dựng Hangouts Meet để có giao diện đơn giản, nhanh chóng với chức năng như phát trực tiếpcuộc họp với tối đa 100 người. Để đảm bảo người dùng có được trải nghiệm tốt nhất, Google sẽ di chuyển phần còn lại của các sự kiện Lịch định kỳ hiện tại. Điều này sẽ được triển khai dần trong nỗ lực nhằm hạn chế bất kỳ sự gián đoạn nào và đảm bảo rằng người dùng có thể tập trung vào điều quan trọng: các cuộc họp nơi mọi người có thể làm việc hiệu quả như khi họp trực tiếp.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.
  • Người dùng cuối: Khi tham gia một sự kiện Lịch định kỳ trên Hangouts cổ điển, người dùng sẽ thấy một biểu ngữ cho thấy các sự kiện trong tương lai của cuộc họp này sẽ có trong Meet.

Chi tiết bổ sung:

Di chuyển các sự kiện Lịch hiện hữu

Thay đổi này sẽ diễn ra dần dần khi người dùng tham gia các cuộc họp. Người dùng sẽ thấy một biểu ngữ thông báo những cuộc họp trong tương lai sẽ xuất hiện trên Meet. Sau khi kết thúc cuộc gọi, tất cả người tham gia sẽ nhận được thông tin sự kiện được cập nhật với các chi tiết cuộc họp mới. Các sự kiện Lịch đơn (không định kỳ) sẽ không thay đổi.

Nếu cuộc họp của người dùng không di chuyển

Một số cuộc họp có thể không được tự động cập nhật vào Meet. Khi điều này xảy ra, người dùng sẽ thấy một biểu ngữ trong cuộc gọi video thông báo để cập nhật sự kiện Lịch Hangouts vào Meet. Điều này có thể xảy ra đối với các cài đặt sự kiện Lịch phức tạp, chẳng hạn như trong trường hợp các sự kiện khác nhau có cùng một liên kết video.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày tùy vào khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 11/3/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày tùy vào khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 25/3/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech