Đàm phán thời gian trực tiếp trong Gmail để lên lịch cuộc họp nhanh hơn

Tháng 7 12, 2023


Tính năng mới:

Google đang thêm một tính năng vào Gmail giúp người dùng tìm thấy thời gian gặp mặt 1:1 thuận tiện với những người khác nhanh hơn. Điều này đặc biệt hữu ích khi lên lịch thời gian với khách hàng, đối tác hoặc những người trong tổ chức mà Google Calendar không hiển thị.

Negotiate time directly in Gmail to schedule meetings faster

Trong khi soạn email, người dùng sẽ thấy một biểu tượng lịch mới với tất cả các hành động liên quan được hợp nhất và có thể dễ dàng khám phá. Người dùng có thể:

 • Cung cấp thời gian rảnh: tùy chọn này mở ra lịch ở bên phải. Người dùng có thể chọn và chèn thời gian họp được đề xuất trực tiếp từ lịch vào email mà không cần rời khỏi Gmail. Sau đó, người nhận email có thể xem lại thời gian được đề xuất và chọn một thời gian trực tiếp từ email để tự động nhận email có lời mời theo lịch.

 • Tạo sự kiện: đây là cách nhanh chóng để lên lịch cuộc họp và chia sẻ lại thông tin sự kiện trong email. Việc bắt đầu quy trình sẽ mở ra quá trình tạo sự kiện lịch ở bên phải với người nhận và tiêu đề được điền sẵn từ email. Một bản tóm tắt sự kiện sẽ tự động được chèn vào nội dung email để chia sẻ dễ dàng. Trước đây, tính năng này có sẵn trong trình đơn ba chấm ở trên cùng của chế độ xem hội thoại email.

Offer times you’re free or create an event

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Tính năng này giúp cho việc lên lịch dễ dàng hơn nhiều bằng cách giảm bớt việc gửi đi gửi lại trong các chuỗi email dài khi đàm phán hoặc lên lịch thời gian họp.

Thông tin chi tiết:

 • Cung cấp thời gian rảnh: đề xuất thời gian chỉ có thể được thực hiện cho lịch chính tại thời điểm này và chỉ hoạt động cho các cuộc họp 1:1. Nếu nhiều người được đưa vào danh sách người nhận, thì chỉ người đầu tiên đặt lịch hẹn mới được tự động thêm vào sự kiện.

 • Tạo sự kiện: nếu đang tạo sự kiện từ Gmail, người dùng có thể tạo trên bất kỳ lịch chính hoặc lịch phụ nào có quyền truy cập quản lý.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với các tính năng này.

 • Người dùng cuối: các tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

  • Để thêm thời gian họp được đề xuất trong email, hãy bắt đầu soạn hoặc trả lời email > nhấp vào “Thiết lập thời gian gặp mặt” trong thanh trình đơn > “Đề xuất thời gian rảnh” > làm theo hướng dẫn trong bảng điều khiển bên phải để thêm thời gian  có mặt và các chi tiết cuộc họp khác.

  • Để chấp nhận thời gian họp, chỉ cần nhấp vào thời gian trong email và xác nhận tên và email.

  • Để tạo sự kiện mới, hãy bắt đầu soạn hoặc trả lời email > nhấp vào “Thiết lập thời gian gặp mặt” trong thanh trình đơn > “Tạo sự kiện” và làm theo hướng dẫn trong bảng điều khiển bên phải.

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách lên lịch sự kiện trong Gmail.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11/7/2023.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 31/7/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có ttài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech