Đăng ký chương trình chuyển đổi nhanh Hangouts Chat

Tháng 5 04, 2019


Tính năng mới

Google đã công bố Chương trình chuyển đổi nhanh để các tổ chức bắt đầu chuyển sang Hangouts Chat và có quyền truy cập sớm vào các tính năng mới.

Ngoài ra, nhận được phản hồi của người dùng, Google muốn hỗ trợ người dùng về quyền truy cập sớm và có nhiều thời gian hơn trước khi các tính năng này được khả dụng. Do đó, Google đã mở rộng các mốc thời gian được công bố trước đó để giúp quản trị viên có thêm thời gian đối với việc quản lý thay đổi trong tổ chức.

Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.

Tại sao nên áp dụng Chương trình chuyển đổi nhanh

Đơn giản hóa việc liên lạc bằng cách vô hiệu hóa các ứng dụng Hangouts cổ điển và di chuyển tất cả người dùng sang ứng dụng Chat cấp doanh nghiệp mới nhất theo tiến độ nhanh hơn. Là một phần của chương trình này, quản trị viên sẽ nhận được quyền truy cập sớm vào các tính năng Chat mới như tích hợp Chat với Gmail và khả năng trò chuyện với người dùng bên ngoài miền.

Để biết thêm thông tin về các lợi ích bổ sung của chương trình này, hãy xem Trung tâm trợ giúp Chương trình chuyển đổi nhanh.

Làm thế nào để bắt đầu:

Những thay đổi sắp tới đối với lịch chuyển đổi Chat và Vault

Một số thay đổi ban đầu dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 16/4/2019, chẳng hạn như quy tắc duy trì và lưu giữ cuộc trò chuyện áp dụng cho tin nhắn trong Hangouts Classic và bật Trò chuyện cho tất cả người dùng đang sử dụng Hangouts cổ điển, sẽ diễn ra trong vài tháng tới. Google cũng sẽ cho thêm thời gian trước khi chuyển đổi tất cả các tên miền từ Hangouts cổ điển sang Chat. Sẽ có thêm nhiều thông báo và chi tiết được chia sẻ trên blog G Suite.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng Google Vault, quản trị viên vẫn phải đặt quy tắc duy trì và lưu giữ cuộc trò chuyện trước ngày 16/4/2019. Quản trị viên phải tiếp tục tạo quy tắc lưu giữ mới trong cả Gmail và Hangouts Chat nếu cần giữ các tin nhắn trò chuyện trong suốt giai đoạn chuyển đổi này.

Chi tiết ra mắt

Phiên bản phát hành:

  • Tất cả các phiên bản G Suite đều có thể tham gia.

Nguồn: LVtech