Đăng ký khóa bảo mật trên nhiều thiết bị

Tháng 3 10, 2020


Tính năng mới:

Google tạo điều kiện đăng ký khóa bảo mật trên thiết bị Android và MacOS dễ dàng hơn bằng cách sử dụng các trình duyệt web bổ sung để đăng ký ban đầu các khóa bảo mật vào tài khoản của người dùng.

Bây giờ, người dùng có thể đăng ký khóa bảo mật trên:

  • Các thiết bị Android chạy Android 7.0 trở lên bằng trình duyệt web Google Chrome (phiên bản 70 trở lên).
  • Các thiết bị MacOS sử dụng Safari (phiên bản 13.0.4 trở lên).

Điều này sẽ cho phép các khóa bảo mật được đăng ký độc lập, cũng như những khóa được đăng ký khi người dùng đăng ký Chương trình bảo vệ nâng cao cho doanh nghiệp.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Khóa bảo mật cung cấp hình thức Xác minh 2 bước mạnh nhất (còn được gọi là xác thực hai yếu tố hoặc 2FA) để giúp bảo vệ tài khoản khỏi các cuộc tấn công lừa đảo. Bằng cách làm hỗ trợ đăng ký khóa bảo mật dễ dàng hơn, hy vọng nhiều người dùng sẽ có thể sử dụng sự tính năng bảo vệ được cung cấp.

Điều này dựa trên các thông báo gần đây về các khóa bảo mật cho G Suite và Cloud Identity, bao gồm sử dụng iPhone làm khóa bảo mật cho Xác minh 2 bướccho phép điện thoại làm khóa bảo mật trong Chương trình bảo vệ nâng cao.

Làm thế nào để bắt đầu:

Đăng ký khóa bảo mật trên thiết bị di động Android với trình duyệt Chrome

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite Cloud Identity.

Nguồn: LVtech