Đăng nhập an toàn vào ứng dụng Hangouts Chat trên máy tính để bàn với SSO hoặc khóa bảo mật

Tháng 10 26, 2018


Google đang cải tiến quy trình đăng nhập Hangouts Chat để hỗ trợ sử dụng đăng nhập một lần (SSO) và khóa bảo mật trong ứng dụng MacOS và Windows. Các tùy chọn xác thực này trước đây chỉ khả dụng đối với Chat trên web.

Với SSO, người dùng có thể sử dụng cùng một quy trình đăng nhập dễ dàng đối với Hangout Chat để truy cập tất cả các ứng dụng trên đám mây sau khi đăng nhập chỉ một lần.

Đối với quản trị viên yêu cầu người dùng bật xác minh 2 bước, yêu cầu này bây giờ cũng sẽ áp dụng đối với ứng dụng Chat trên máy tính để bàn.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech