Danh mục và ngôn ngữ mới dành cho mẫu trong Google Docs, Sheets, và Slides

Tháng 2 28, 2018


Google nhận thức rõ rằng các mẫu có giá trị như thế nào đối với doanh nghiệp/tổ chức - mẫu tiết kiệm thời gian quý báu của nhân viên, đảm bảo rằng thành phẩm công việc trông chuyên nghiệp và tăng cường tính nhất quán thương hiệu trên các tài liệu của doanh nghiệp/tổ chức. Đó là lý do tại sao Google đã dành vài tháng để làm việc với các chuyên gia đối tác để phát triển các mẫu thuộc bốn thể loại mới:

  1. Project Management trong Sheets, phối hợp với Smartsheet
  2. Sales trong Docs, hợp tác với PandaDoc
  3. Human Resources (HR) trong Docs, hợp tác với Zenefits
  4. Freelancer Engagement trong Docs, cộng tác với Upwork

Hiện tại, các mẫu này chỉ khả dụng với tiếng Anh và trên web.

Mặc dù các mẫu mới ở trên chỉ khả dụng với tiếng Anh, các mẫu hiện tại của Google hiện đã khả dụng với một số ngôn ngữ khác, bao gồm các ngôn ngữ: Hindi, Đức, Indonesia, Nhật, Hà Lan và Trung Quốc. Các mẫu bản địa hóa này sẽ khả dụng trong Google Docs, SheetsSlides trên web.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ .

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1 -3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech