Đặt chính sách Truy cập theo ngữ cảnh cho các ứng dụng 1P & 3P để truy cập API Workspace

Tháng 8 14, 2023


Tính năng mới:

Giờ đây, quản trị viên có thể sử dụng quyền truy cập theo ngữ cảnh để chặn quyền truy cập của người dùng vào ứng dụng Workspace thông qua các ứng dụng khác của Google (bên thứ nhất -1P) và không phải của Google (bên thứ ba -3P). Với quyền truy cập theo ngữ cảnh, quản trị viên có thể đặt các cấp truy cập khác nhau cho các ứng dụng Workspace dựa trên danh tính của người dùng và ngữ cảnh của yêu cầu (vị trí, trạng thái bảo mật của thiết bị, địa chỉ IP).

Tại sao quan trọng:

Quyền truy cập theo ngữ cảnh đối với API sẽ cho phép quản trị viên mở rộng các biện pháp kiểm soát quyền truy cập theo ngữ cảnh CAA của người dùng/thiết bị hiện hữu đối với những người dùng cuối đang cố gắng truy cập ứng dụng Google Workspace thông qua các ứng dụng khác của Google và không phải của Google. Việc mở rộng các chính sách này đối với các API yêu cầu dữ liệu cốt lõi của Google Workspace sẽ cung cấp cho quản trị viên một lớp kiểm soát và bảo mật khác, đồng thời giúp bảo vệ chống lại hành vi đánh cắp dữ liệu.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus và Cloud Identity Premium.

Nguồn: LVtech