Đặt giới hạn xóa thành viên nhóm trong Google Cloud Directory Sync

Tháng 11 13, 2019


Tóm tắt:

Bây giờ người dùng có thể đặt giới hạn xóa thành viên nhóm trong Google Cloud Directory Sync (GCDS). Bằng cách thêm các giới hạn này, người dùng có thể ngăn chặn việc vô tình xóa tư cách thành viên khỏi các nhóm, vì những lỗi đó có thể vô tình khiến người dùng mất quyền truy cập vào các tập tin Drive và tài nguyên Google Cloud Platform.

Giới hạn xóa là không bắt buộc và có thể ở bất kỳ đâu từ 0 - 100% hoặc bất kỳ số nào lớn hơn 0. Một khi giới hạn được đặt, nếu việc đồng bộ hóa xảy ra và xóa nhiều hơn tỷ lệ phần trăm hoặc số lượng thành viên trong bất kỳ nhóm nào, việc đồng bộ hóa này sẽ bị hủy bỏ.

Vui lòng đảm bảo rằng người dùng đang sử dụng phiên bản cập nhật mới nhất của GCDS để truy cập tính năng này.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: tính năng này đã hoàn toàn khả dụng.
  • Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này đã hoàn toàn khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp độ nhóm GCDS.

Nguồn: LVtech